Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

Az állásra jelentkező természetes személy (a továbbiakban: pályázó) kezelhető személyes adatainak köre: név; születési idő; születési hely; anyja neve; lakcím; képesítési adatok; arcképes fénykép; telefonszám; e-mail cím; ha van, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés. A személyes adatok kezelésének célja a jelentkezés, pályázat elbírálása, valamint az, hogy a munkáltató a kiválasztott pályázóval munkaszerződést kössön. Az összes érintett pályázót tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott pozíció betöltésére.

Az adatkezelés jogalapja az érintett pályázó hozzájárulása. A munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók a személyes adatok címzettjei.  A személyes adatokat a jelentkezés, pályázat elbírálásáig, így legkésőbb az a megpályázott pozíció típusába tartozó legutolsó szabad pozíció betöltéséig tároljuk. A ki nem választott pályázók személyes adatait töröljük a nyilvántartásból. Törölni kell annak a pályázónak az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.

A fentiek főszabályként történő figyelembevétele mellett a munkáltató az érintett pályázó kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján megőrizheti a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési cél elérése érdekében szükség van. Ezen hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően lehet kérni a jelentkezőktől.